Com a traductor
 
Índex

Nota biogràfica

Llibres en català

En d'altres llengües

Miscel·lània

Ràdio i televisió

Altres informacions

 

Enrere

De l'anglès al català

Howard Barker, Escenes d'una execució (Scenes from an execution) | Barcelona: Edicions Proa, 2002. Estrenada a Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya, l'11 d'abril del 2002. Dirigida per Ramon Simó

Arthur Miller, Tots eren fills meus (All my sons) | Estrenada a Barcelona, al Teatre Romea, el 15 de desembre del 1999. Dirigida per Ferran Madico

James Finn Garner, Contes per a nens i nenes políticament correctes (Politically correct bedtime stories) | Barcelona: Quaderns Crema, 1995. En col·laboració amb Maria Roura

Robert Coover, "La primeria de la vida de l'artista" ("The early life of the artist") | A Benet Rossell  (Barcelona: Àmbit Serveis Editorials, 1990)

Truman Capote, El convidat del Dia d'Acció de Gràcies [Inclou "Un record de Nadal" ("A Christmas memory"), "El convidat del Dia d'Acció de Gràcies" ("The Thanksgiving visitor") i "Un Nadal" ("One Christmas")] | Barcelona: Editorial Empúries, 1989—

Truman Capote, Música per camaleons (Music for chameleons) | Barcelona: Quaderns Crema, 1988

Roald Dahl, L'autostopista [Inclou "El nen que parlava amb els animals" ("The boy who talked with animals"), "L'autostopista" ("The hitch-hiker") i "El tresor de Mildenhall" ("The Mildenhall treasure")] | Barcelona: Editorial Empúries, 1988—
J. D. Salinger, Nou contes (Nine stories) | Barcelona: Editorial Empúries, 1986, 1991, 2001—
Ernest Hemingway, El sol també s'aixeca (The sun also rises) | Barcelona: Editorial Grijalbo, 1984

Mary W. Shelley, Frankenstein o el Prometeu modern (Frankenstein, or the Modern Prometheus) | Barcelona: La Magrana, 1983—

Harvey Fierstein, Tres boleros (The torch song trilogy) | Estrenada a Barcelona, al Teatre Martínez Soria, el 1983. Dirigida per Ventura Pons

John Barth, "La literatura de l'exhauriment" ("The literature of exhaustion") i "La literatura del reompliment" ("The literature of replenishment") | A Els Marges, núm. 27, 28 i 29 (Barcelona, gener, març i setembre 1983)

Thomas Hardy, Jude, l'obscur (Jude the Obscure) | Barcelona: Edicions 62, 1983—

Ray Bradbury, Les cròniques marcianes (The Martian chronicles) | Barcelona: Editorial Bruguera, 1983; Barcelona: Edicions Proa, 1987—

Donald Barthelme, "Alguns de nosaltres havíem estat amenaçant el nostre amic Colby" ("Some of us had been threatening our friend Colby") i "El nou membre" ("The new member") | A Els Marges, núm. 26 (Barcelona, setembre 1982)

Dorothy Parker, "Vides corrents" ("The standard of living") i "El vals" ("The waltz") | A Quaderns Crema, núm. 5 (Barcelona, setembre 1981). En col·laboració amb Manuel Florensa

:

De l'espanyol al català

José Antonio Millán, C., el petit llibre que encara no tenia nom (C., el pequeño libro que aún no tenía nombre) | Barcelona: Círculo de Lectores, 1998. Amb il·lustracions de Perico Pastor

Javier Tomeo, Diàleg en re major (Diálogo en re mayor) | Estrenada a Barcelona, al Teatre Romea, el 5 de desembre del 1996. Dirigida per Ariel Garcia Valdés

:

De l'anglès a l'espanyol
Howard Barker, Escenas de una ejecución (Scenes from an execution) | Estrenada a Sevilla, al Teatro Central, el 28 de març del 2003. Dirigida per Ramon Simó
 
Índex / Nota biogràfica / Llibres en català / En d'altres llengües / Miscel·lània  / Ràdio i televisió  / Altres informacions